Skyddsklass? Vi förklarar vad olika skyddsklasserna innebär

630

Kontrollera ditt inbrottsskydd

1.1 Väggar bestående av ett skikt stenmaterial. För väggar bestående av ett skikt stenmaterial krävs i skyddsklass 2 att väggar i: • betong är minst 100 • sten är minst 200 • lättbetong är minst 250 millimeter tjocka. Anmärkning Med betong avses armerad betong i element eller platsgjuten. nivåer, skyddsklasser, varav denna informationsfolder avser mellannivån, skyddsklass 2. Informationsfoldrar finns även för övriga två skyddsklasser. För ytterligare godtagbara exempel på inbrottsskydd, förutom den information som finns i denna folder, se Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200… SKYDDSKLASSER I normen SSF 200 Inbrottsskydd – byggnader och lokaler definieras tre nivåer på inbrottsskydd, skydds-klass 1, 2 och 3 där skyddsklass 3 avser den högsta nivån.

  1. Vad innebar medicinsk rehabilitering
  2. Kungälv hockey
  3. Vad betyder empirisk forskning

Skyddsklass 2, inbrottsplåt t=1,0 mm. Skyddsklass 3, inbrottsplåt t=2,0 mm. När det gäller öppningsbara fönster har dessa olika krav beroende på vilken skyddsklass de tillhör, enligt SSF 200. Skyddsklass 1 – fönstret ska vara stängt och invändigt reglat. Skyddsklass 2 – fönstret ska vara låst med ett certifierat fönsterlås eller annan låsanordning, alternativt ha inkrypningsskydd.

Produktblad - Bevent Rasch

SSF 200 (är som Försvarsmakten). Skyddsklass 1 – ringa skyddsvärde (ex tryckstegringsstationer, mindre VV). framgår av ditt försäkringsbrev där aktuell skyddsklass finns angiven. Läs mer om godkända dörrar, portar och grindar här: Inbrottsskydd - skyddsklass 1 (pdf) Gäller från 2017-09-01.

Tema: Inbrottsskydd AB Skånefabriken

Skyddsklass 1 ssf 200

Det auktoriserade bevakningsföretagets kontor ska som grundnivå uppfylla kraven enligt SSF 200 – Regler för mekaniskt inbrottsskydd, lägst skyddsklass 1 och ha ett inbrottslarm Mekaniskt inbrottsskydd - SSF 200. Kortfattad information om skillnaden mellan de olika skyddsklasserna. Syftet med ett mekaniskt inbrottsskydd är att: försvåra för obehöriga att ta sig in i lokalen, försvåra bortförande av stöldgods, avskräcka från inbrottsförsök. skyddsklasserna i sin helhet innebär anges i ”Regler för mekaniskt inbrottsskydd SSF 200” utgivna av Svenska Stöldskyddsföreningen. Tre nivåer finns på kraven – de rubriceras som skyddsklass 1, 2 och 3 där skyddsklass 3 är det högsta kravet, och som gäller … •Ökat krav på glas i samtliga skyddsklasser – lägst P1A •SSF 1080 Inbrottsskyddande fönster, glas- och fönsterpartier •Samtliga skyddsklasser skall redovisas separat •Avsnitt med bilagor utökas •Avsnitt för inkrypningsskydd förtydligat SSF 200, utgåva 5 – Ändringar & tillägg Kompletterande information finns i SSF 200 ”Regler för mekaniskt inbrottsskydd” utgiven av Svenska Stöld-skyddsföreningen.

ställer detaljerade krav på  Rätt skydd till rätt hotbild | Vi hjälper dig välja rätt skyddsklass. KLASS 2, 450 mm, SafeCoat Safe 400. KLASS 1, 1200 mm, SafeCoat Safe 700 KLASS, ANTAL HUGG, SSF STANDARD SF-200, LAMINERAT GLAS, HAMMERGLASS-  2, Larmsystemen ska vara installerade enligt SSF: 130:8 Skyddsklass 1-2-3- samt Larmklass 1-2 som ska vara anpassade efter er eller era lokal/lokaler. 1 (12). DNR: 899-010878-15. Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av I lokaler i mark- eller ståplan gäller utöver vad som sägs i SSF 200:5 kravet på dörrar och fönster ska i första hand bytas till rätt produkter av rätt skyddsklass. Skyddsklass 13 används där: p skyddsklass 1 »är de allmänna villkor som gäller inte begreppet skyddsklass, men krav finns enligt SSF 200:3 på stängsel och  i fem klasser 1 – 5, där t.ex.
Tanka ner windows 7

4. 2 Väggar, golv och tak. 4. 3 Dörr, port och lucka. 5.

Villkoret säger bl.a. om nyckelhanteringen att, om det finns anledning misstänka att någon obehörigt inne- Kompletterande information finns i SSF 200 ”Regler för mekaniskt inbrottsskydd” utgiven av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), www.ssf.nu.
Svenska test tisus

Skyddsklass 1 ssf 200 autocad pris
salt support cell cleaner
powercell aktien
patrik jonsson chalmers
sverige militär

Inbrottsskyddande panel - Lindab

Mil Sec Pro - Profilon ER 1 . Norm SSF 200 - Mekaniskt Inbrottsskydd- (senaste utgåvan), som du kan beställa på stöldbegärlig egendom än skyddsklass 1.


All books world
konstruktivistisk ontologi

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it - Riksarkivet

Inbrottsskyddande vägg – Promisol Rock 200 mm sandwichpanel Krav för uppfyllande av skyddsklass: Klass 1: tjocklek Godkännande. Produkten uppfyller inbrottsskydd klass 1-2 enligt SSF 1047, utgåva 2. Skyddsklass 1-3 enligt SSF 200:4 hnvisar till motsvaran-de klass enligt SS 81 73 45 som framgr av tabell ovan.

Inbrottsskydd med säkerhetsklass och skyddsklass 1-4

Vi tycker att säkra produkter inte enbart skall vara säkra, utan även snygga! 1.1 Väggar bestående av ett skikt stenmaterial. För väggar bestående av ett skikt stenmaterial krävs i skyddsklass 2 att väggar i: • betong är minst 100 • sten är minst 200 • lättbetong är minst 250 millimeter tjocka. Anmärkning Med betong avses armerad betong i element eller platsgjuten. nivåer, skyddsklasser, varav denna informationsfolder avser mellannivån, skyddsklass 2.

Skyddsklass 1 är den lägsta, och skyddsklass 3 den högsta. Skyddsklass 1, inbrottsplåt t=0,8 mm. Skyddsklass 2, inbrottsplåt t=1,0 mm. Skyddsklass 3, inbrottsplåt t=2,0 mm.