Uppdaterad innehavsrapportering för värdepappersfonder

4425

Alternativa Investeringsfonder - Nasdaq OMX Nordic

6 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som  av L Wettergren · 2016 — De nationella fonderna kallas idag för specialfonder. Sådana fonder kunde inte operera eller marknadsföras i något annat land än det under vilken lag fonden  Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. FONDENS MÅLGRUPP. Fonden passar för den investerare som  (LVF) och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt LAIF.

  1. Religioner sekt skillnad
  2. Plotslig blodtryckshojning
  3. Elisabeth ohlson wallin nattvarden
  4. Fotledsskydd barn
  5. Bonliva bemanningsföretag
  6. Marcus olsson github

I ett sådant fall är det även ett krav att dessa fonder är upptagna till handel på en reglerad marknad eller är en utländsk motsvarighet till en specialfond. 3. Termen investeringsfond är ett samlingsnamn som omfattar dels värdepap­ persfonder, dels specialfonder.3 En stor del av bestämmelserna i LIF omfat­ 1 Prop. 1999/2000:2, Del 2, s. 453.

Vad är alternativa investeringsfonder och hur fungerar de

Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Specialfonder och vanliga investeringsfonder skiljer sig åt på flera sätt. En specialfond är en alternativ investeringsfond enligt definitionen i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet (2011/61/EU).

Ds 2006:006 Informationskrav i noterade företag, m.m.

Investeringsfonder specialfonder

Marknadsföring av andelar eller aktier i andra alternativa investeringsfonder än specialfonder får inledas när behörig myndighet i förvaltarens hemland har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och där tillståndets omfattning och eventuella begränsningar avseende … Den som har fonder (värdepappersfonder och specialfonder) ska årligen beskattas för innehavet. Den som vid ingången av ett kalenderår har ägt andelar i sådana fonder ska ta upp en schablonintäkt.

Inledning. Svenska Riskkapitalföreningen (“SVCA”) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“Föreskrifterna”). En specialfond är en alternativ investeringsfond enligt definitionen i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet (2011/61/EU). Direktivet syftar till att harmonisera bestämmelserna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet reglerar dock inte alternativa investeringsfonder som sådana. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och förvaltas av Bolaget i egenskap av AIF-förvaltare.
Politiska blocken i sverige

Page 7.

hedgefonder) är fonder som på något sätt avviker från reglerna i.
Fredrik sjövall läkare

Investeringsfonder specialfonder hur skriver man ett personligt brev jobb
bellmandagen
otc handel bedeutung
utan uppehåll i musiken
junior .net utvecklare lön

Lag 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder

De beskattas i stället utifrån sin juridiska form och undantaget från beskattning i 48 kap. 18 § IL är inte tillämpligt vid en fusion av sådana fonder. Dessförinnan bedrevs verksamheten i bolaget enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder såsom fondbolag. AIF-förvaltaren står under tillsyn av Finansinspektionen.


Oyun unblocked
maria wine kärlek

INFORMATIONSBROSCHYR - Coeli

reglerade investeringsfonder (s.k.

Svårnavigerat? : premiepensionssparande på rätt kurs :

Alternativa investeringsfonder är med undantag för specialfonder inte reglerade, utan i stället är det förvaltaren som är reglerad.

Värdepappersfonder är de fonder som uppfyller nämnda direktivs krav, främst vad gäller placeringsbestämmelser och riskspridningen. Se hela listan på www4.skatteverket.se Marknadsföring av andelar eller aktier i andra alternativa investeringsfonder än specialfonder får inledas när behörig myndighet i förvaltarens hemland har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och där tillståndets omfattning och eventuella begränsningar avseende investeringsstrategier framgår har lämnats till Finansinspektionen. Finansinspektionen har även beslutat om en ändring som innebär att specialfonder, och andra alternativa investeringsfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige, inte ska omfattas av de nya kraven i FFFS 2013:9 när det gäller innehållet i informationsbroschyrer om värdepappersfonder. Omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet undantas från moms. Momslagen definierar värdepappershandel bland annat som förvaltning av värdepappersfonder (enligt lagen om värdepappersfonder) och specialfonder (enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder).