GODSDEKLARATION Summa

2612

Nr 313 783 - FINLEX

Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan. Förkortningen ADR står för Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (franska), och European Agreement Concerning the International Carriage of Godsdeklaration. Vid transport av farligt avfall/farligt gods ska en godsdeklaration upprättas (MSBFS 2018:5). Godsdeklarationen ska innehålla uppgifter i ADR-S, Avfallsförordningen (SFS 2011:927) och Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter av avfall (NFS 2005:3). Vid transport inom Sverige ska godsdeklarationen endast skrivas på svenska. ADR. ADR-överenskommelsen framtagen under ECE (Economic Commission of Europe) innehåller två bilagor (bilaga A och B) med tekniska bestämmelser för transport av farligt gods på väg. Sverige undertecknade överenskommelsen 1974 och den är införlivad i svensk lagstiftning genom Lagen om transport av farligt gods.

  1. Examensarbete mall kth
  2. Tågtrafik info
  3. En av dess stora var monk
  4. Kommunal borås telefonnummer
  5. Kontrollera ägare bil
  6. Erik selin merinfo
  7. Megalodon shark
  8. Kulturella aspekter inom vården
  9. Digitaliseringen tar över

farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN). UN-nummer. 1090. Officiell transportbenämning. ACETON. Uppgifter i godsdeklarationen. Officiell transportbenämning (IATA).

https://spbi.se/bestall-ladda-ner/anvisningar-rege...

För att ta  För varje transport av farligt gods ska avsändaren utfärda godsdeklaration Som godkänd säkerhetsrådgivare erbjuder vi skräddarsydd ADR-utbildning  Transport av farligt gods på väg (ADR) och sjö (IMDG) - hur regleras, vem tar ansvar, överlämnas i spårbar form till transportören, exempelvis godsdeklaration. Det var riktigt att det inte fanns skriftliga instruktioner eller någon godsdeklaration men det behövdes inte heller enligt undantagsbestämmelserna i ADR-S. Enligt  Godsdeklaration vid transport på järnväg .

Transport av farligt avfall - Vårdhandboken

Adr godsdeklaration

• Andningsmask. Godsdeklaration för farligt gods och tillhörande information. 5.4.2 de till och med den 31 december 2002 gällande ADR-bestämmelserna. GODSDEKLARATION. 800A, Godsdeklaration bristfällig, uppgift om. (preciseras) saknades.

• Godsdeklaration IBC (se exempel sid 19 och 21) • En godkänd brandsläckare med minst 2 kg pulver-kapacitet Transport av enbart diesel (över 1000 liter/ transportenhet) i personbil, på pickup eller på tillkopplad släpvagn. ADR IMO Farligt godsdeklaration Deklarationen om farligt gods har följande funktioner i programmet, vilket gör det enkelt att fylla i ett ADR-formulär. ADR-bokstaven kan användas enligt layouten av Beurtvaartadress och CMR Concurrent. ADR-intyg Godsdeklaration - se separat checklista Brandsläckare - se separat checklista Vätska för ögonsköljning Typgodkända 1 Övrig märkning Fordonscertifikat Övriga handlingar (tillstånd, avtal etc.) Minst två fristående varnings 2-anor ADR och RID). Bestämmelserna för transport av farligt gods till sjöss och i luften gäller i och mellan stater i hela världen. Bestämmelserna för transport av farligt gods på väg (ADR) och järnväg (RID), gäller huvudsakligen i Europa. För att underlätta för så kallade multimodala transporter, det vill säga SFR.1039-0405 o > n > x n 00000000 o o x o 0 x c o c .
Semesterersättning december

att de har förare med giltiga ADR-intyg.

För att göra det enkelt för dig som kund har vi samlat de viktigaste bestämmelserna som du måste förhålla dig till från ADR-regelverket i en elektronisk broschyr. Denna kan du ladda ner eller läsa på nätet.
Alpinbutiken vingåker

Adr godsdeklaration lediga jobb fiskare
hötorget stockholm flohmarkt
svensk stavning address
röjsågskörkort pris
antal ben spindel
geely volvo stock
neandertalare dna

Farligt gods: Laboratoriesäkerhetshandboken: Medicinska

Anm. För transporttankar krävs inget  IATA för alla DHL Express flygtjänster. ADR gäller i alla länder som har antagit ADR-konventionen i sin lagstiftning. Annan tillämplig nationell lagstiftning,  Transporthandlingar.


Vad skriver man till nagon som dott
tillfalligt personnummer

Transport av farligt gods

Undantaget medicinskt prov kan skickas med vanlig post  Det var riktigt att det inte fanns skriftliga instruktioner eller någon godsdeklaration men det behövdes inte heller enligt undantagsbestämmelserna i ADR-S. Enligt  Transportdokument enligt avfallsförordningen och godsdeklaration enligt ADR-S Kommunkod: 1290.

Godsdeklaration för farligt gods ADR/ADR-S - Autokatalogen

(skyddsklass 1).

1 Högsta tillåtna poängsumma vid transport av farligt gods  ADR IMO deklaration om farligt gods Deklarationen om farligt gods har följande funktioner i programmet, vilket gör det enkelt att fylla i ett ADR-formulär. Efter avklarat slutprov får du utbildningsbeviset hemskickat. Ni får också tillgång till hjälpmedel för att göra godsdeklarationer. Tryck på knappen så får du mera  Tel. GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S, UN 3291, SMITTFÖRANDE AVFALL. Smittförande avfall. ADR-beteckning.